La Herrera es un municipie situat in li provincia de Albacete, in li comunité autonom de Castilia-La Mancha, Hispania. It have un population de 307 inhabitantes.

La Herrera

Land: Hispania
Population: 307

Situ web
Nómine oficial: Herrera, La


Administration

Major: Pablo Escobar Vázquez

Nivell geografic superior: Provincia de Albacete

Geografie

Area: 63.40 square kilometreCarte

La Herrera: situs
La Herrera: situs