El Bonillo es un municipie situat in li provincia de Albacete, in li comunité autonom de Castilia-La Mancha, Hispania. It have un population de 2,651 inhabitantes.

El Bonillo
El Bonillo: insigne
El Bonillo: insigne

Land: Hispania
Population: 2,651

Situ web
Nómine oficial: Bonillo, El


Administration

Major: Juan Gil Gutiérrez

Nivell geografic superior: Provincia de Albacete

Geografie

Area: 502.66 square kilometreCarte

El Bonillo: situs
El Bonillo: situs