Open main menu

Cristianisme o christianisme es li max grand religion sur li munde. Exista mult species e formes del Cristianisme. Li symbol de Cristianisme es li cruce.

Li cristianisme base sur li doctrina de Iesu de Nazaret.

Li sant libre de crisianisme es li bible.

It existe mult divers ecclesies cristian.

Festas del cristianismeRedacter