Palma es li cité capital del hispan insul Mallorca.

It have 404 681 habitantes. Til li annu 2008 li cité nóminat oficalmen Palma de Mallorca.