La Guijarrosa es un municipie situat in li provincia de Córdoba, in li comunité autonom de Andalusia, Hispania. It have un population de 1,341 inhabitantes.

La Guijarrosa
La Guijarrosa: insigne
La Guijarrosa: insigne

Land: Hispania
Population: 1,341

Situ web
Nómine oficial: Guijarrosa, La


Administration

Nivell geografic superior: Provincia de Córdoba