Ferre es un chimic element. Li simbol de ferre es Fe (de latin ferum).

Li númere atomic de ferre es 26.

Ferre es un metalle. It es blanc o grisi e ferre es fusibil per alt temperatura. Ferre es anc tenaci, ductant, magnetic e forjebil. Ferre es usat tre diferentmen in li industrie.