Un seson es un quaresim parte de un annu. Un seson es caracterisat (in mult partes del munde) per diferenties del clima e del longore del die. In li nordic hemisfere hiverne es li max frigid seson, con curt dies e long noctes. Poy veni li verne, quande li nive cessa cader e li verde e nov vive retorna. Li estive es li seson con li max long dies e curt noctes, con temperaturas atingent 20, 30, e mem 40 gradus mem in europan e nord-american landes. Finalmen veni li autun, quande li folies rubija, comensa cader, e li temperaturas deveni plesent, poy plu e plu frigid sequente li plu e plu curt dies durant que on aproxima se denov al hiverne.