Sangue es un liquide del córpore del homes e animales quel circula per arteries e venes. Li color del sangue es rubi. It circula per diversi parties del córpore por mantener li vive. Li sangue transporta diversi important materiales tra li córpore. Li sangue es pumpat tra li vases de sangue del córpore per li activitá del cordie.

Un sanguat fingre