Rut es un libre del Bible (li Ancian Testament) in quel es scrit li historie de du viduas qui perdi omnicos, e trova espera in Israel - quel ducte al nascentie del futur Rey David.