Open main menu

Un muséo es un constant exposition de documentes e objectes, quelles atesta li evolution del human cultura. Anc li edificies del expositiones e colectiones es nóminat muséo.

Customalmen muséos es apertat por li publica. Muséos conserva, colecti, selecte e exposi objectes pro li intention del education e del scientie.

Famosi MuséosRedacter