Open main menu

Música evoca emotiones per sequenties de melodies o per combinationes de tones. Li música es e art e scientie.