Lagos es li max grand cité del african state de Nigeria.

Lagos

It have 9 733 876 (2009) habitantes.

Lagos esset til li annu 1991 anc li cité capital de Nigeria, ma desde 1991 Abuja es li cité capital.

Lagos es situat al marbode del Atlántic Ocean in li golfe de Guinéa.