Gas es un del tri status classic de materie. Proxim zero absolut, un substantie existe quam un solide. Quam calore es addit a ti substantie, it fonde ad-in un liquide a su punctu de fusion (vide fasa e change de fasa), bolli ad-in un gas a su punctu de bollition, e si it es calentat altimen sat, it va intrar un statu de plasma in qual li electrones have tant energie que ili separa ex lor atomes. Un pur gas posse esser composit de atomes individual (por exemple, un gas nobil o gas atomic quam neon), molecules elemental que es composit ex un tip de atom (quam oxygen), o composit molecules de un varietá de atomes (p.ex., anhidrid carbonic). Un mixtura de gas vell contene un varietá de pur gases similari al aere. Que distinte un gas de liquides e solides es li separation grand del individual particules in li gas. Ti separation usualmen fa un gas sin color que es invisibil al observator human. Li interaction de particules gasosi in li presentie de campes electric e gravitational es considerat ínconsiderabil quam indicat per li constant vectores de velocitá in li image.

Particules (atomes, molecules, or iones) in li fasa gasosi move se libermen in li absentie de un aplicat campe electric.

Li statu gasosi de materie es trovat inter li status liquid e plasmic, li secund de quel provide li limit max alt de temperatura por gases. Limitar li fine max bass del scale de temperatura es li degenerat gases quantic.[1] Atomic gases de alt densita, frigidat a temperaturas tre bass es classificat per lor conduida statistic quam o un gas de Bose o un gas de Fermi.

Vide anc modificar

Referenties modificar

  1. ScienceDaily 4 November 2009