Li economica es un social scientie quam un societa usa su rar medies del producte pri li númeres de merces e li grandore del besones, pos li distribution. Li economica have mult branches. Li du max grand branches del economica es microeconomica e macroeconomica.