Coran o Quran es li sant libre in li religion de Islam. Secun li credentie del islam li coran es li revelation de Deo al profete Muhamad.

Li apertet Coran

Li parol coran es derivat del arab القرآن al-Qur'ān quel significa recitation.

Li coran consiste de 114 sures e es scrit in un special forme de verses queles rima se.

Li coran es anc li fonte del islamic jure, li sharia.