Avise:Control de lingue

Control de lingue: ples controlar li lingual usu in ti articul e correcter it, si necessi. Si tu es cert, que li lingue es correct, ples remover ti shablon.

Ti-ci avise usa li buxe avise.